1. Moció per una educació plurilingüe que garantisca a l’alumnat valencià la capacitació en les dues llengües oficials. Resultat 1ª votació: 4 en contra del PP, 4 a favor BLOC i PSOE, 3 abstencions Independents. Resultat 2ª votació: 4 en contra del PP, 7 a favor BLOC, PSOE i Independents. S’aprova la moció.
 2. Moció per aturar la reforma constitucional o al menys garantir el dret dels ciutadans a decidir en referèndum. Resultat: 10 en contra del PP, PSOE i Independents, 1 a favor del BLOC. No s’aprova la moció.
 3. Moció demanant la dimissió de la Delegada del Govern. Resultat 1ª votació: 4 a favor (PSOE i BLOC), 4 en contra (PP) i 3 abstencions (Independents). Resultat 2ª votació, el mateix. Decideix el vot de qualitat de l’alcalde, per tant no s’aprova la moció.
 4. Moció de rebuig a la reforma laboral del Govern d’EspanyaResultat: 7 a favor (PSOE, Independents i BLOC) i 4 en contra (PP). S’aprova la moció.
 5. Moció contra les retallades del Consell de la Generalitat Valenciana. Resultat: 7 a favor (PSOE, Independents i BLOC) i 4 en contra (PP). S’aprova la moció.
 6. Moció demanant la modificació del Reial Decret 4/2012 per al pagament als proveïdors dels ajuntaments. Resultat 1ª votació: 4 a favor (PSOE i BLOC), 4 en contra (PP) i 3 abstencions (Independents). Resultat 2ª votació, el mateix.  Decideix el vot de qualitat de l’alcalde, per tant no s’aprova la moció.
 7. Moció per elaborar un Pla d’Ocupació Local amb els ingressos provinents de l’augment de l’IBI imposat per llei. Resultat: 4 a favor (BLOC i Independents) i 7 en contra (PSOE i PP). No s’aprova la moció.
 8. Moció reivindicant el corredor ferroviari mediterrani. Resultat: 11 a favor (PP, PSOE, Independents i BLOC). S’aprova la moció.
 9. Moció per aprovar la regulació dels matrimonis civils, cerimònies d’acolliment de xiquets i soterrars. Resultat: 11 a favor (PP, PSOE, Independents i BLOC).  S’aprova la moció.
 10. Moció sobre el protocol de la cerimònia d’acolliment civil a l’Ajuntament de Sollana. Resultat: es deixa sobre la taula per a futura aprovació
 11. Moció proposta d’ordenança general reguladora de la celebració i autorització de cerimònies civils a la Vila de Sollana. Resultat: es deixa sobre la taula per a futura aprovació
 12. Moció per exigir el pagament de l’IBI a l’església catòlica, altres confessions religioses i entitats exentes. Resultat: 5 a favor (PSOE, BLOC i 1 regidor d’Independents -Gauden Fernández-), 5 en contra (PP i 1 regidor d’Independents -Joan Benito) i 1 abstenció (1 regidor d’Independents -J. Antonio Baldoví-).  Resultat 2ª votació, el mateix.  Decideix el vot de qualitat de l’alcalde, per tant no s’aprova la moció.
 13. Moció de suport a Mireia Mollà i per demanar la dimissió de Rafael Blasco. Resultat: 4 a favor (BLOC i PSOE) i 7 en contra (Independents i PP). No s’aprova la moció.
 14. Moció d’adhesió al manifest d’Escola Valenciana i al document elaborat per la UEM de la Universitat d’Alacant. Resultat: 7 a favor (PSOE, Independents i BLOC) i 4 abstencions (PP). S’aprova la moció.
 15. Proposta de resolució presentada al ple ordinari del 19 de juliol de 2012 conjunta BLOC, Independents i PSOE. Resultat: 11 a favor (PSOE, PP, Independents i BLOC). S’aprova la proposta
 16. Moció en contra de la modificació de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de Règim Local. Resultat: 7 a favor (PSOE, Independents i BLOC) i 4 en contra (PP).  S’aprova la moció.
 17. Moció per a la creació d’un banc d’aliments. Resultat: 3 a favor (PSOE i BLOC), 3 abstencions (Independents) i 4 en contra (PP). No s’aprova la moció.
 18. Moció contra les retallades en la Llei de Dependència. Resultat: 6 a favor (PSOE, BLOC i Independents) i 4 abstencions (PP). S’aprova la moció.
 19. Moció per al pagament de la part proporcional de la paga extra de Nadal als treballadors de l’Ajuntament de Sollana. Resultat: 3 a favor (PSOE i BLOC), 7 abstencions (PP i Independents). S’aprova la moció.
 20. Moció en contra dels Pressupostos Generals de l’Estat. Resultat: 10 a favor (PSOE, BLOC, Independents i PP). S’aprova la moció per unanimitat.
 21. Moció per exigir a la Generalitat que assumisca la part proporcional de l’IMSERSO per continuar prestant el servei de teleassistència.  Resultat: 7 a favor (PSOE, BLOC, Independents) i 4 abstencions (PP). S’aprova la moció.
 22. Moció per la Televisió Sense Fronteres. Resultat: 11 a favor (PSOE, BLOC, Independents i PP). S’aprova la moció per unanimitat.
 23. Moció per demanar la retirada de l’avantprojecte de la LOMQE. Resultat: 7 a favor (PSOE, BLOC, Independents) i 4 en contra (PP). S’aprova la moció.
 24. Moció per reclamar mesures correctores sobre les importacions del Marroc. Resultat: 11 a favor (PSOE, BLOC, Independents i PP). S’aprova la moció per unanimitat.
 25. Moció pel dia de la dona treballadora. Resultat: 7 a favor (PSOE, Compromís, Independents) i 4 abstencions (PP). S’aprova la moció.
 26. Moció demanant la modificació de la prescripció de les obligacions de la GeneralitatResultat: 4 a favor (PSOE i Compromís) i 7 en contra (PP i Independents). No s’aprova la moció.
 27. Moció per la moratòria en el pagament, reestructuració i auditoria del deute públicResultat: 1 a favor (Compromís), 3 abstencions (PSOE) i 7 en contra (PP i Independents). No s’aprova la moció.
 28. Moció en contra de la modificació de la Llei de Règim LocalResultat: 1 a favor (Compromís), 10 en contra (PSOE, PP i Independents). No s’aprova la moció.
 29. Moció en defensa del comerç local. Resultat: 10 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 30. Moció per sol·licitar l’assignació d’una concessió administrativa de les aigües del Xúquer a les poblacions de la Ribera en el nou Pla de conca. Resultat: 10 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 31. Moció en contra de la reforma del sistema de pesions. Resultat: 7 a favor (Compromís, Independents i PSOE), 4 en contra (PP). S’aprova la moció.
 32. Moció per la publicació de les actes de Plens municipals. Resultat: 7 a favor (Compromís, Independents i PSOE), 4 en contra (PP). S’aprova la moció.
 33. Moció contra el tancament de RTVV. Resultat: 7 a favor (Compromís, Independents i PSOE), 3 abstencions (PP). S’aprova la moció.
 34. Moció de rebuig al copagament sanitari de les medicines contra malalties cròniques i càncer. Resultat: 10 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 35. Moció proposta de Reglament del Consell Municipal de Comerç de SollanaEs troba sobre la taula.
 36. Moció per la recuperació del deute històric de l’Estat amb el País Valencià acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant 2002-2012. Resultat: 11 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 37. Moció conjunta amb el PSOE per a sol•licitar la retirada del avant projecte de llei dels drets del concebut i de la dona embarassada. Resultat: 11 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 38. Moció en contra de l’arranjament escolar per al curs 2014-2015. Resultat: 7 a favor (Compromís, PSOE i Independents), 4 abstencions (PP). S’aprova la moció.
 39. Moció sobre declaració BIC dels arxius de RTVV. Resultat: 11 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 40. Moció per garantir el dret a l’habitatge. Resultat: 7 a favor (Compromís, PSOE i PP), 4 abstencions (Independents). S’aprova la moció.
 41. Moció per la senyalització de les vies rurals de Sollana. Resultat: 11 a favor (Compromís, PSOE, PP i Independents). S’aprova per unanimitat.
 42. Moció demanant la modificació de la llei de telecomunicacions pel que fa al paper dels ajuntaments. Resultat: 7 a favor (Compromís, PSOE i Independents), 4 en contra (PP). S’aprova la moció.
 43. Moció contra el Decret del currículum de primària. Resultat: 7 a favor (Compromís, PSOE i Independents), 4 en contra (PP). S’aprova la moció.